ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти » ’идроизолации в област Ѕлагоевград

ќбекти по категории
ќбекти по области
÷€лостен ремонт и хидроизолаци€ на сцената на реновиран Ћетен театър в гр. Ѕлагоевград
»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от ќбщина Ѕлагоевград за реновирането на сцената на Ћетен театър - гр.Ѕлагоевград. ...
ћазана хидроизолаци€ за тераса - гр. Ѕлагоевград
—трахотна слънчева тераса в гр.Ѕлагоевград, ко€то спешно се нуждаеше от ремонт. акто се вижда на снимките имаше участъци, при които тр€бваше да се подготви основата преди полагане на еластичната мембрана.¬ този случай най-доброто ...
“ечна гума върху плочки - гр.Ѕлагоевград
ќбекта, който ¬и представ€ме се намира в гр. Ѕлагоевград.ќсновата е здраво залепен гранитогрес. ѕри огледа не са установени компрометирани места. —лед почистване и обезпрашаване преминахме към полагане на мазаната ...
’идроизолаци€ на тераса с течна гума - гр.Ѕлагоевград
 лиентите от гр.Ѕлагоевград отдавна търсеха решение да се справ€т с течовете от красивата си тераса.“е се обърнаха към нашата фирма и решиха да ни се довер€т. акто се вижда от снимките терасата имаше нужда ...
≈днокомпонентна еластична хидроизолаци€ положена върху нова замазка в новопостроена сграда - гр.Ѕлагоевград
ќбекта намиращ се в гр.Ѕлагоевград са н€колко тераси в новопостроена сграда. лиента ни възложи да хидроизолираме ...
’идроизолиране на тераса покрита с гранитогрес в гр.Ѕлагоевград. »зползвани хидроизолационни материали - течна гума Hydroflex-Universal в Ѕежов цв€т.
 лиента от гр.Ѕлагоевград, който преди година ни се довери да направим хидроизолаци€ на н€колко ...
’идроизолиране с течна гума на тераса покрита с воалит - гр.Ѕлагоевград
—ледващи€ обект се намира в гр. Ѕлагоевград.«а него ни потърси доволен клиент, който преди време ни се довери за следни€ обект: ...
„астичен ремонт на плосък покрив покрит с воалит. ѕолагане на течна хидроизолаци€ - гр.Ѕлагоевград
—ледващите клиенти се свързаха с нас по препоръка на техни при€тели, които са останали доволни от нашата фирма. акто се вижда от прикачените снимки, основата със старата хидроизолаци€ се е напукала ц€лата и пропуска вода. ...
ѕолагане на еднокомпонентна еластична хидроизолаци€ на покрив с воалит 400 кв. - ≈лектрическа подстанци€ в гр. Ѕлагоевград.
»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от ръководството на ≈лектрическа подстанци€ (гр. Ѕлагоевград).“е ни се довериха да ...
ѕолагане на течна гума Hydroflex-Universal върху гараж покрит с гранитогрес в с.–илци, обл.Ѕлагоевград
—ледващи€ обект се намира в с.–илци, обл.Ѕлагоевград - гараж покрит с ...
  1-10 11-20 21-30 31-40