ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ѕитумна хидроизолаци€ - ново поколение в хидроизолациите.

ѕредставл€ва едно или двукомпонентна битумно-каучукова хидроизолаци€, ко€то е готова за употреба. “€ е студено полагаща се и е с отлична адхези€ към почти всички видове строителни материали.

ѕриложение:

ѕредимства:

Ќачин на употреба : 

≈днокомпонентна битумна хидроизолаци€ се полага с вал€к, четка или специален разпръсквач.  омпозици€та се използва във вида, в който се достав€, като преди работа тр€бва да се разбърка добре. ѕолага се върху суха и добре почистена повърхност. Ќанас€т се н€колко сло€, като се спазва следни€ технологичен ред:

¬Ќ»ћјЌ»≈! ¬секи слой се полага върху напълно изсъхнал предшестващ слой.

–азход: