ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

„астичен ремонт на плосък покрив покрит с воалит. ѕолагане на течна хидроизолаци€ - гр.Ѕлагоевград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващите клиенти се свързаха с нас по препоръка на техни при€тели, които са останали доволни от нашата фирма.

 акто се вижда от прикачените снимки, основата със старата хидроизолаци€ се е напукала ц€лата и пропуска вода.
ѕокрива се нуждаеше от нова хидроизолационна мембрана, ко€то да предотврати течовете.
¬ъпреки че беше напукана основата не се нуждаеше от ц€лостно премахване.

ѕоложихме течна гума Isolflex-Universal, като предварително почистихме и грундирахме с хидроизолационен грунд Isoflex-Grund.
≈днокомпонентната еластичната хидроизолаци€ положихме, както е по технологи€ на 4 ръце с армировка от полиестерно платно.

„ј—“»„≈Ќ –≈ћќЌ“ Ќј ѕЋќ—Џ  ѕќ –»¬ ѕќ –»“ — ¬ќјЋ»“. ѕќЋј√јЌ≈ Ќј “≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я - √–.ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Isoflex-Grund, ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Isoflex-Universal,полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви