ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

„астичен ремонт на тераса покрита с гранитогрес и полагане на еластична цветна хидроизолаци€ - гр. —офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ѕоредна открита тераса, ко€то се нуждаеше от ц€лостна хидроизолаци€.
—лед направен оглед б€ха установени разлепени плочки, които тр€бваше да се преналеп€т.
ѕодготвихме основата, като € обезпрашихме и направихме частичен ремонт на участъците, които имаха нужда.
 акто се вижда от снимките, под плочките имаше доста влага и лепилото се беше оронило.

ѕодготовка на основата преди полагане на хидроизолаци€ с течна гумаѕодготовка на основата преди полагане на хидроизолаци€ с течна гумаѕодготовка на основата преди полагане на хидроизолаци€ с течна гумаѕодготовка на основата преди полагане на хидроизолаци€ с течна гума

ќбработихме всички цокли с необходимата височина и преминахме към полагане на армировката с полиестерно платно.
“ечна гума Hydroflex-Universal се положи на четири сло€, както е по технологи€.
÷вета, който клиентите избраха е —ветло —ив.

ѕолучи се една добре хидроизолирана красива тераса със здрава основа, ко€то отново се превърна в любимото м€сто на клиентите, където да прекарват свободното си време и да отглеждат любимите си цвет€.

„ј—“»„≈Ќ –≈ћќЌ“ Ќј “≈–ј—ј ѕќ –»“ј — √–јЌ»“ќ√–≈— » ѕќЋј√јЌ≈ Ќј ≈Ћј—“»„Ќј ÷¬≈“Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я - √–. —ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Hydroflex-Universal Ѕ€л цв€т, “ечна гума Hydroflex-Universal Ѕежов ÷в€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси