ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

≈днокомпонентна еластична хидроизолаци€ положена върху нова замазка в новопостроена сграда - гр.Ѕлагоевград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ќбекта намиращ се в гр.Ѕлагоевград са н€колко тераси в новопостроена сграда.
 лиента ни възложи да хидроизолираме откритите тераси преди да преминат към полагането на гранитогреса.

ќсновата беше здрава. ѕочистихме € добре и положихме хидроизолационни€ грунд Isoflex-Grund, който е необходим да се ползва за бетонови основи и нови замазки.
—лед изсъхване на грунда преминахме към полагане на течната гума, както е по технологи€ с армировка от полиестерно платно.
ќбработихме с безшевната хидроизолаци€ всички ъгли и сифони.

—лед пълното изсъхване на хидроизолаци€та се положи гранитогрес, подход€щ за външни услови€.


 лиента остана доволен и ни възложи и следни€ обект:

 

≈ƒЌќ ќћѕќЌ≈Ќ“Ќј ≈Ћј—“»„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ѕќЋќ∆≈Ќј ¬Џ–’” Ќќ¬ј «јћј« ј ¬ Ќќ¬ќѕќ—“–ќ≈Ќј —√–јƒј - √–.ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Isoflex-Grund, ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Isoflex-Universal Ѕ€л ÷в€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси