ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

≈днокомпонентна течна хидроизолаци€ в цв€т светла охра върху тераса покрита с гранитогрес в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

“ерасата намираща се в гр.—офи€, беше покрита с гранитогрес.  акто се вижда от снимките, водата е подействала разрушаващо не само на фугите, но и на самите плочки. ѕоради тази причина, основата имаше нужда от спешен ремонт, преди да се по€в€т по-сериозни течове. √ранитогреса беше здраво залепен и не се наложи неговото премахване. ѕоложихме течната гума върху него, кото предварително добре почистихме и обезпрашихме основата.

÷вета, който клиента избра е —ветла ќхра.

ќсвен терасата, ко€то тр€бваше да хидроизолираме извършихме и н€кои малки ремонтни дейности и върху покрива, който е покрит с битумни керемиди. »маше слаби места от битумната основа, които тр€бваше да хидроизолираме с течна гума Isoflex-Universal. —ъщо така, както е показано на следващата снимка положихме течна хидроизолаци€ и върху малки€ покривен балкон, който също имаше проблем с течовете.

’идроизолаци€ на малък покривен балкон’идроизолаци€ на покрив с битумни керемиди

≈ƒЌќ ќћѕќЌ≈Ќ“Ќј “≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬ ÷¬я“ —¬≈“Ћј ќ’–ј ¬Џ–’” “≈–ј—ј ѕќ –»“ј — √–јЌ»“ќ√–≈— ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Isoflex-Universal, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси