ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на част от покрив - гр. —офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващи€ клиент, който ни потърси за полагане на хидроизолаци€, беше опитвал да отстрани проблема сам.
Ѕеше използвана алуминиева битумна лента върху покрива, но от не€ н€маше ефект.
«а да стане качествена изолаци€та с течната гума, тр€бваше да отстраним алуминиевата лента.
 огато € махнахме под не€ беше пълно с вода и се наложи да подсушим повърхността.
ѕочистихме, обезпрашихме и преминахме към грундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
—лед изсъхване на грунда положихме първа ръка от течна гума Hydroflex-Universal и полагане на полиестерно платно A-65.
¬ърху него положихме още две ръце от гумата.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј „ј—“ ќ“ ѕќ –»¬ - √–. —ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви