ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на гараж с течна гума Hydroflex-Universal - гр.—офи€, кв.—имеоново

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващи€ обект, който направихме беше гараж в гр.—офи€, кв.—имеоново.
Ќашата фирма тр€бваше да се справи с н€колко проблема:
ѕървата ни задача беше да хидроизолираме гаража и да спрем теча, който се по€в€ваше в  него.
¬тората ни задача беше да променим наклона, по който се стичаше водата. √аража беше така направен, че всичката вода отиваше по единствената пътека, ко€то води към входа на сградата.
ќсновата на гаража беше в изключително лошо състо€ние и тр€бваше да направим пълнеж на н€колко места, за да се получи освен здраво, но и красиво хидроизолационно покритие.

—тъпките, по които процедирахме б€ха следните:
1. »зр€захме всички стърчащи и ненужни железа
2. √рундирахме повърхността с бетонконтакт
3. »зградихме разрушените части
4. Ќаправихме изравнителна замазка, като променихме наклона да бъде едновременно към средата и към предната част на гаража, за да не се наводн€ва повече пътеката, по ко€то минават жителите на сградата.

’идроизолаци€ с течна гума на гараж

’идроизолаци€ с течна гума на гараж

’идроизолаци€ с течна гума на гараж

5. —лед изсъхване на замазката грундирахме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
6. —лед пълно изсъхване на грунда пристъпихме към полагането на хидроизолаци€ с течна Hydroflex-Universal, омрежена с полиестерно платно ј-65.

—лед усили€та, които положихме се получи един здраво изолиран и красив гараж, на който нашите клиенти мисл€т да сложат ограда и да използват като тераса.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј √ј–ј∆ — “≈„Ќј √”ћј HYDROFLEX-UNIVERSAL - √–.—ќ‘»я,  ¬.—»ћ≈ќЌќ¬ќ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши √аражи