ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на козирка в жилищен блок в гр.—офи€

ќбекта, който ¬и представ€ме е козирка на жилищен блок.
ѕреди да започнем полагането на безшевната хидроизолаци€ тр€бваше да подготвим основата, като € почистим добре и ремонтираме разлепените и нарушени участъци от старата хидроизолаци€.

ѕоложихме армировката и течна гума Hydroflex-Universal като направихме задигане на цокъла от всички страни.
÷вета на хидроизолаци€та е —ветло —ив.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј  ќ«»– ј ¬ ∆»Ћ»ў≈Ќ ЅЋќ  ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши  озирка