ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на ламаринен покрив - гр.Ѕлагоевград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ѕокрива, който виждате е покрит с къдрава ламарина и се намираше в доста ръжд€сало състо€ние, както видно се вижда от снимките по-долу. ѕреди да започнем работа по покрива тр€бваше да се вземат предвид н€колко факта - на кои места да се използва хидроизолаци€ и омрежване с полиестерно платно ј-65, факта, че покрива е ръжд€сал и за целта тр€бваше да се използва антикорозионна течна гума /червен јкрофлекс/.

Ќаши€т екип установи, че течовете просмукват в постройката през билото на покрива, както и от снимките се вижда ламарината е в доста захабено и изкривено състо€ние.

ѕреди да пристъпим към работата наши€т екип почисти покрива на места от корози€та, ко€то на места беше в доста лошо състо€ние. »зползвахме омрежване с полиестерно платно ј-65 на местата, където има застъпване на ламарината, както и върху главите на нитовете, които креп€т ламаринени€ покрив за конструкци€та на сградата.

ќсвен покрива направихме и хидроизолаци€ с течна гума јкрофлекс на ц€лата фасада и стените на постройката. ’идроизолаци€та на фасадата можете да видите “” 

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј Ћјћј–»Ќ≈Ќ ѕќ –»¬ - √–.ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: јнтикорозионен јкрофлекс, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви