ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на плосък покрив - гр. остинброд

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

Ќасто€щи€ обект е плосък покрив и се намира в гр.  остинброд, обл.—офи€.
ѕреди полагане на мазаната хидроизолаци€ основата тр€бваше да се подготви.

 акто се вижда от снимките, сградата е новопостроена и покрива още не беше измазан след положени€ фибран.

—ледвахме следните стъпки за хидроизолаци€ на покрива:

  • »змазахме бордовете и основата където беше необходимо.
  • ќбработихме всички ъгли по бордовете, комина и стойката на слънчеви€ колектор.
  • —лед изравн€ване на основата грундирахме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund
  • ѕоложихме течна гума Hydroflex-Universal.
  • ѕо правило армирахме и с полиестерен воал.
’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј ѕЋќ—Џ  ѕќ –»¬ - √–. ќ—“»ЌЅ–ќƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви