ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на покрив на училище в с. »скър, общ. ѕлевен

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

”чилището в с. »скър, общ. ѕлевен се нуждаеше от хидроизолаци€ на покрива.
“о беше участвало по ≈вро програма и след одобрението им се свързаха с нашата фирма за полагане на хидроизолаци€та.
—тарата хидроизолаци€ изглеждаше в добър вид, но пропускаше вода.
“ъй като беше добре залепена, положихме новата хидроизолаци€ върху старата, като преди това грундирахме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
ќстаналите стъпки, които следвахме са както е по технологичен ред:

  • ѕърва ръка от течна гума Hydroflex-Universal
  • ѕолагане на полиестерно платно ј-65, което служи за армировка на гумата.
  • —лед пълното изсъхване на първата ръка, следва нанас€нето на още два завършващи сло€ от не€.

÷вета на течната гума остана б€л, което препоръчваме за покриви, тъй като е с най-висока UV-защита.

“ъй като тр€бваше да приключим полагането на хидроизолаци€та в срок преди започване на учебната година, а клиентите ни потърсиха малко преди не€, се наложи да работим и в късните вечерни часове.

¬ крайна сметка усп€хме и за новата учебна година училището отвори врати с нов и сигурен покрив!

’идроизолаци€ на училище в с.»скър в късните вечерни часове

’идроизолаци€ на училище в с.»скър

’идроизолаци€ на училище в с.»скър

 

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј ѕќ –»¬ Ќј ”„»Ћ»ў≈ ¬ —. »— Џ–, ќЅў. ѕЋ≈¬≈Ќ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви