ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на покривна тераса

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

ѕокривните тераси предлагат красиви панорамни гледки и могат да се превърнат в предпочитано м€сто за свободното време. ѕотенциалът им е много по-гол€м от този на балконите. Ќе тр€бва да се забрав€, че покривните тераси са изложени на екстремни атмосферни услови€ - топлина, студ и влага. “ова налага при изпълнението на покривните тераси да се спазва строга технологична дисциплина. ќсобено внимание тр€бва да се обърне на хидроизолаци€та с течна гума.

—тъпките за изпълнение на качествена и ефективна хидроизолаци€ са следните:

1. ¬сички фуги, пукнатини и неравности на основата се запълват със специална водонепропусклива фугираща смес. —ъс същата водонепропусклива смес при връзката борд-замазка на терасата се прав€т холкери. –адиусът на холкерите е от пор€дъка на н€колко сантиметра (4-5 см). «а правилното им и бързо оформ€не е добре да се използва специална заоблена маламашка.

2. »зчаква се да изсъхне. ¬ърху замазката, холкерите и част от бордовете със широка четка или вал€к се нанас€ разреден с вода в съотношиние 70:30 грунд от течна гума.

3. ¬ърху така грундираната повърхност се омрежва с ѕолиестерно платно ј-65 и отново се полага грунд.

4. »зчаква се пълното изсъхване на грунда. — баданарка се нанас€ хидроизолационен разтвор с течна гума , като в ъглите борд-замазка се вгражда хидроизолационна лента от полиестерно платно. —лед изсъхване на първи€ слой на хидроизолаци€та се прави втори, който се нанас€ перпендикул€рно на първи€.

5. »зчаква се до пълното изсъхване на хидроизолационни€ слой. ѕлочките се леп€т с гъвкаво мразоустойчиво лепило за плочки.—лед изсъхване то запазва сво€та еластичност при температурни разширени€ и свивани€, следствие на атмосферните услови€. ћежду плочките се остав€ фуга с минимална ширина 3-4 милиметра. ‘угата поема линейните разширени€ през л€тото и свивани€ през зимата.

6. »зчаква се минимум 24 часа, след което се фугира с водоотблъскваща, еластична фугираща смес.

«абележка: ѕрепоръчително е цокълът също да се направи от плочки.

—лед като е приключена работата по хидроизолаци€та с течна гума и полагането на плочките ¬ашата тераса може да добие красив и завършен вид като н€ко€ от посочените по-долу с придружена растителност и мека мебел.