ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на тераса с декинг - гр. —офи€

ѕоредни€ обект, на който направихме хидроизолаци€ се намира в гр. —офи€.
 лиентите ни имаха проблем с течове от терасата им, а плануваха да сложат декинг.
ѕроблема тр€бваше да се реши преди постав€нето му и за това се обърнаха към нашата фирма, и ни се довериха.

“е избраха изолаци€та да бъде в каф€в цв€т, за да се слива по-добре с цвета на декинга.
“ерасата беше гол€ма и имаше н€колко сифона, които "обл€кохме" така че да н€ма никакви възможности водата да пробие през бетона.
Ќаложи се изкъртване на плочките преди да положим течната гума, и вид€хме, че под т€х имаше много проблеми, които се отстраниха навреме, преди полагането на изолаци€та и декинга.

Ќаправихме изравнителна замазка и преминахме към полагането на хидроизолаци€та, като първо грундирахме с грунд Hydroflex-Grund.
“ова е задалжителен етап от полагането на хидроизолаци€ с течна гума върху бетон.
—лед изсъхване на грунда положихме първа ръка течна гума Hydroflex-Universal с полиестерно платно ј-65.
—лед пълното изсъхване, минахме още две ръце от течната гума.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—ј — ƒ≈ »Ќ√ - √–. —ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси