ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на тераса с фа€нс - бизнес сграда на »“ компани€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

Ќашата фирма направи хидроизолаци€ с течна гума на тераса на бизнес сградата на »“ компани€ "“елерик" в гр.—офи€. “ерасата е покрита с плочки, които видимо са пострадали доста от влагата, външното вли€ние и водата. “ерасата се нуждаеше от нов икономичен и иновативен начин за справ€не с проблема и течовете.

—лед обстоен преглед и съгласуване със собствениците на сградата терасата беше хидроизолирана с течна гума Hydroflex-Universal/сив цв€т/ по пода и стените /б€л цв€т Hydroflex-Universal/. “ъй като терасата се намираше на последни€т етаж т€ се състоеше от множество колони, които частично б€ха покрити с плочки, а останалата част просто измазани с мазилка, ко€то беше драстично повредена и изронена с времето и пропускаше влага.

—лед обстойна проверка на нашите инжерени се установиха и отлепени плочки, които б€ха залепени и поправени отново, за да бъде създадена здрава основа за работа. Ќа много места изронената мазилка по стените беше премахната и направена на ново.

ћного от плочките, които б€ха направени за цокъл на вътрешната и външната част на терасата б€ха подменени и залепени със здрави. —лед като терасата видимо беше готова се извърши ц€лостна хидроизолаци€ на колоните, пода, стените и отводнителните канали по ц€лата тераса с Hydroflex-Universal и полиестерно платно ј-65.

ѕо стените се направи хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal /б€л цв€т/ до парапета на прозорците откъм офисите и на същата височина от външната страна на терасата, като същите б€ха двойно подсилени с полиестерно платно ј-65 с цел по-добра хидроизолаци€ и еластичност на мемраната. ѕода на ц€лата тераса също беше подсилен с полиестерно платно ј-65.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—ј — ‘јяЌ— - Ѕ»«Ќ≈— —√–јƒј Ќј »“  ќћѕјЌ»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex-Universal, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси