ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на тераса в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от проектно-ориентирана инженерингова компани€ „Ѕалкантел“ ќќƒ.

≈дна от терасите намиращи се в т€хната бизнес сграда имаше нужда от спешен ремонт.
ќсновата беше покрита с мазана хидроизолаци€, ко€то беше в изключително лошо състо€ние.
Ќаложи се нейното премахване, което както се вижда на видеото не ни затрудни по никакъв начин.
“€ н€маше никаква адхези€ към основата.

«а да премахнем напълно старата хидроизолаци€ и да положим течна гума Hydroflex-Universal се наложи да демонтираме част от еталбонда намиращ се в кра€ на терасата.

ѕочистихме и обезпрашихме основата, уплътнихме компрометираните места и след полагане на хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund преминахме към полагане на течната гума.
јрмирахме с полиестерно платно и положихме еластичната хидроизолаци€ на 4 сло€ в светло сив цв€т.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—ј ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в цв€т —ветло —ив, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси