ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на тераси с безшевно еластично покритие - бизнес сграда на фирма KPMG в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ѕоредни€ обект, с който се гордеем и благодарим на клиентите за гласуваното доверие.

KPMG в Ѕългари€ е водеща фирма в страната, ко€то предостав€ одиторски, данъчни, правни и консултантски услуги, с над 300 служители в офисите си в гр.—офи€ и гр.¬арна.

’идроизолиране с течна гума на тераси покрити с гранитогрес в бизнес сграда на фирма KPMG - гр.—оф舓е ни се довериха до се справим с насто€щите проблеми с течове от терасите в бизнес сградата, в ко€то са разположени техните офиси.
“ерасите са покрити с гранитогрес, но времето и променливите атмосферни услови€ са причина за създалите се течове.
ќсновите тр€бваше да се ремонтират по най-бързи€, ефективен и сигурен начин.  лиентите избраха иновативни€ продукт течна гума Isoflex-Universal.
 
“ъй като терасите са много, вс€ка имаше различни проблеми в основата.
Ќ€кои от т€х б€ха в сравнително добро състо€ние, докато на други се наложи частично преналепване на плочки, а на места и полагане на изравнителни замазка.
Ќа малка част от т€х имаше хидроизолаци€, ко€то тр€бваше ц€лостно да се отстрани, за да можем да положим течна гума Isoflex-Universal ¬ърху здрава основа.

ѕървоначално клиентите се б€ха спр€ли на цв€т Ѕежов, но в последствие промениха решението си и избраха светло сив цв€т, така че да отива на фасадата на сградата.

ѕостарахме се да извършим качествено полагането на хидроизолаци€та, като в същото време да не пречим на работата на служителите им.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—» — Ѕ≈«Ў≈¬Ќќ ≈Ћј—“»„Ќќ ѕќ –»“»≈ - Ѕ»«Ќ≈— —√–јƒј Ќј ‘»–ћј KPMG ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Isoflex-Universal, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси