ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на терасите на хотелски комплекс –оманс ѕариж - гр.—вети ¬лас

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващи€ обект е още една гордост за наши€ екип.  омпани€ Immo Rainbow е член на ЅЏЋ√ј–— ј“ј »Ќ¬≈—“»÷»ќЌЌј —“–ќ»“≈ЋЌј ј—ќ÷»ј÷»я «ј  –ј—»¬ј ЅЏЋ√ј–»я - "Ѕ»—ј". “е имат богат строителен опит с реализирани хотели над 60 000 кв.м. по българското „ерноморие.
ѕоредни€т успешен и грандиозен обект се казва Romance Paris – вдъхновен от френски€ шик и изтънчени€ парижки стил обедин€ващ всички забележителности на ѕариж на едно м€сто.

“ози проект е уникален и неповторим със своите атракции.
 омплексът се намира между    —лънчев бр€г и гр. —вети ¬лас и на минути до ћарина ƒиневи.
’отелът ще предлага на своите гости следните јтракции и детайли:

  •  “очно умалено копие на јйфеловата кула, ръчно изработено от стомана.
  •  ”малено копие на “риумфалната арка, изпълнено ръчно-машинно от оригинален 3D модел до най-малки€ детайл с имитаци€ на обкръжаващата среда.
  •  ”малено копие на моста на влюбените над басейна на комплекса.
  •  ”малено копие на стъклената пирамида пред Ћувъра.
  •  –есторант “Ќотр ƒам”
  •  Ћоби в стил oгледалната зала в двореца във ¬ерсай.
—нимките по-долу показват плана на хотела с каква визи€ ще посреща своите гости:

«авършен вид на хотел –оманс ѕариж в —в.¬лас

’отел –оманс ѕариж в —в.¬лас, който все още е в процес на довършителни работи беше предизвикателство за нас, тъй като тр€бваше да се съобраз€ваме с още н€колко фирми, които работеха по други довършителни работи по сградата. ”сп€хме да се сработим с т€х така, че работата да върви успешно за всички.

“ехнически€ ръководител беше предвидил необходимоста от хидроизолаци€ и се свърза с нас на време, докато обекта още е в строеж, за разлика от много технически ръководители, които предполагат, че постав€нето на гранитогрес е достатъчно средство за предпазване от течове.

ѕо план терасите тр€бва да бъдат покрити с декинг и поради тази причина хидроизолаци€та се положи в цв€т, който да се съчетава с него.

“ъй като основата на всички тераси беше с нова изравнителна замазка, задължително след почистването и обезпрашаването им положихме дълбокоприникващ хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund. “ой регулира попиващата способност на основата, тъй като прониква в дълбочина и също така повишава здравината на сцеплението със следващото покритие от течна гума Hydroflex-Universal.

—лед изсъхване на грунда преминахме към полагане на еластичната хидроизолаци€ като следвахме технологи€та на полагане: полагане на 4 ръце течна гума с армировка от полиестерно платно.

”спешно довършихме полагането на хидроизолаци€та и други ремонтни дейности по терасите на хотела в поставените срокове.

 лиентите останаха доволни и могат да преминат към следващите довършителни работи.

Ѕлагодарим за гласуваното доверие на фирма Immo Rainbow и че ни позволиха да бъдем част от този неверо€тен проект!

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—»“≈ Ќј ’ќ“≈Ћ— »  ќћѕЋ≈ — –ќћјЌ— ѕј–»∆ - √–.—¬≈“» ¬Ћј—
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund, течна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси