ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ с течна гума на тераса в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващата открита тераса, ко€то хидроизолирахме отново беше покрита с гранитогрес.
“ой беше добре залепен и в сравнително добро състо€ние.
Ќе се забел€зваха сериозни нарушени€ на основата, но имаше проблем с течовете и имаше нужда от полагане на хидроизолаци€.

Ѕлагодарение на своите предимства течна гума Hydroflex-Universal е точни€ продукт, който е подход€щ за открити тераси изложени на вс€какви атмосферни вли€ни€.
ѕоложихме еластичната хидроизолаци€ на 4 сло€ с армировка от полиестерно платно, както е по технологи€, като предварително почистихме и обезпрашихме основата.

 

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј Ќј “≈–ј—ј ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси