ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ върху гранитогрес - гр. —офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

 лиентите, които преди години ни се б€ха доверили да хидроизолираме терасите на апартамента им се свързаха отново с нас, за да положим течна гума Hydroflex-Universal на терасата в другото им жилище.

“ова е поредната хубава и слънчева тераса, ко€то тр€бваше да се хидроизолира.
 акто в много други случаи терасата е покрита със здраво залепен гранитогрес, но поради липса на качествена хидроизолаци€ е протекла.
Ќе се налагаше къртене или преналепване на плочките.

ѕочистихме и обезпрашихме добре основата, и преминахме към полагане на течна хидроизолаци€ Hydroflex-Universal.
¬нимателно обработихме бордовете и цоклите, за да бъдат добре защитени всички ъгли.
ѕоложихме течната гума, както е по технологи€ на 4 сло€ с армировка от полиестерно платно и цв€т по избор на клиента - —ветла ќхра.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬Џ–’” √–јЌ»“ќ√–≈— - √–. —ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси