ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолиране на малка тераса 9 кв.м. покрита с гранитогрес - гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващата тераса, ко€то хидроизолирахме беше малка - 9 кв.м.
ќсновата е покрита с гранитогрес, но както се вижда на снимките имаше нужда от спешен ремонт.
 ато ц€ло плочките б€ха здраво залепени и не се наложи т€хното премахване.
ѕоложихме течна гума Isoflex-Universal директно върху т€х, като предварително почистихме и обезпрашихме основата.
 акто е по технологи€ задължително армирахме с полиестерно платно.
¬ъпреки затруднени€ достъп усп€хме да положим течната хидроизолаци€ и да предпазим от следващи течове.

’»ƒ–ќ»«ќЋ»–јЌ≈ Ќј ћјЋ ј “≈–ј—ј 9  ¬.ћ. ѕќ –»“ј — √–јЌ»“ќ√–≈— - √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Isoflex-Universal, хидроизолационен грунд Isoflex-Grund, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси