ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолиране с безшевна течна хидроизолаци€ на покрив 100 кв.м. покрит с воалит - гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ѕокривът, който тр€бваше да хидроизолираме беше с покрит с воалит, с ц€лостно нарушена основа.
ѕреди да преминем към полагането на хидроизолаци€та тр€бваше да подготвим основата да бъде здрава, добре почистена и обезпрашена.
¬ случа€ беше необходимо предварително да се измажат комините с теракол, тъй като върху заварената основа не можеше да се положи течната гума.

—лед като подготвихме основата и изчакахме коригираните места да изсъхнат преминахме към полагане на еластичната хидроизолаци€, като следвахме следните стъпки.

  • ѕочистване и обезпрашаване
  • √рундиране с хидроизолационен грунд Isoflex-Grund
  • ѕолагане на първа ръка течна гума Isoflex-Universal и армиране с полиестерно платно.
  • «апечатване на армировката с втора ръка от течната хидроизолаци€.
  • —лед пълно изсъхване на положената хидроизолаци€, завършихме с още два сло€ от течната гума.
’»ƒ–ќ»«ќЋ»–јЌ≈ — Ѕ≈«Ў≈¬Ќј “≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј ѕќ –»¬ 100  ¬.ћ. ѕќ –»“ — ¬ќјЋ»“ - √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Isoflex-Grund, ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Isoflex-Universal,полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви