ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолиране с еластична безшевна мембрана на тераса 15 кв.м. в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

“ерасата намираща се в гр.—офи€ е покрита със гранитогрес, който е здраво залепен, но въпреки това имаше проблем с течове.

 лиентите се обърнаха към нас за съдействие и се довериха на нашата фирма за справ€не с проблема.

“ъй като терасата имаше здрава основа, след почистване и обезпрашаване преминахме към полагане на течната хидроизолаци€ Isoflex-Universal.
—лед първата ръка с течна гума армирахме с полиестерно платно и запечатихме с втора ръка течна гума.
«авършихме хидроизолаци€та с 3 и 4 ръка от еластичната хидроизолаци€ Isoflex-Universal.

 акто се вижда на снимките, се наложи да положим хидроизолаци€ от външната страна на парапета, за ц€лостно решение на пробрема.

’»ƒ–ќ»«ќЋ»–јЌ≈ — ≈Ћј—“»„Ќј Ѕ≈«Ў≈¬Ќј ћ≈ћЅ–јЌј Ќј “≈–ј—ј 15  ¬.ћ. ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Isoflex-Universal, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси