ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолиране с течна гума на тераса покрита с воалит - гр.Ѕлагоевград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващи€ обект се намира в гр. Ѕлагоевград.
«а него ни потърси доволен клиент, който преди време ни се довери за следни€ обект:

’идроизолиране на гол€ма тераса в ново строителство и монтаж на паро-дренаж с отдушници - гр.Ѕлагоевград


«а разлика от предишната тераса, ко€то беше ново строителство с основа замазка, насто€щата тераса е покрита с воалит.

 лиента е опитвал да се справи с течовете с друг тип хидроизолаци€, но сега се налага  върху не€ да се положи течна гума.
“ъй като за момента не е предвидено да се полага друго покритие върху хидроизолаци€та, съчетахме цвета на еластичната мембрана с цвета на фасадата - Ѕежов цв€т.

Ѕезшевната хидроизолаци€ се положи, както е по технологи€ на 4 ръце с армировка от полиестерно платно, като преди това почистихме добре основата и грундирахме с хидроизолационен грунд Isoflex-Grund.

’»ƒ–ќ»«ќЋ»–јЌ≈ — “≈„Ќј √”ћј Ќј “≈–ј—ј ѕќ –»“ј — ¬ќјЋ»“ - √–.ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Isoflex-Grund, ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Isoflex-Universal Ѕ€л ÷в€т,“ечна гума Isoflex-Universal Ѕежов цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси