ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти

ќбекти по категории
’идроизолаци€ на скатен покрив с керемиди на жилищна сграда - гр.Ѕлагоевград
Ќасто€щи€т обект е жилищна сграда със скатен покрив покрит с керемиди. ѕокривът имаше теч и при най-малки€ дъжд.  еремидите б€ха здрави, но проблемът се състоеше в н€колко неща.  еремидите не б€ха подредени правилно и повечето от т€х не се застъпваха въобще ...
’идроизолаци€ на козирка над вход на жилищен блок - гр.Ѕлагоевград
Ќасто€щи€т обект е козирката на вход на панелен блок в гр.Ѕлагоевград. ѕреди полагането на течната хидроизолаци€ с течна гума на козирката е направена тънка замазка с цел да се запечат€т по€вилите се с течение на времето пукнатини и фуги в ...
’идроизолаци€ на основи на къща (сграда) - с.ѕокровник
ќбекта е тухлена къща с основи вкопани в зем€та. “ъй като основите б€ха започнали да се разрушават от влагата под зем€та и подпочвените води се наложи да се направи изкоп около основите на къщата, за да се направи хидроизолаци€ на основите.ѕреди да ...
’идроизолаци€ на покрив от поликарбонатни плоскости - гр.—офи€
ѕоредни€т обект /покрив с поликарбонатни плоскости на јвтомивка Ћуминал в гр.—офи€/, който ни беше възложен за хидроизолаци€ с течна ...
’идроизолаци€ на бан€ - гр.Ѕлагоевград
Ќасто€щи€т обект е бан€ в панелен блок, на ко€то беше необходимо да бъде направена хидроизолаци€. ѕреди да започнем хидроизолаци€та по бан€та са извършени н€кои предварителни преработки и промени като прокарване на допълнителни водопроводни тръби за см€на на местоположението ...
’идроизолаци€ на ц€лата фасада на сглоб€ема постройка - гр.Ѕлагоевград
ќбекта е сглоб€ема панелна конструкци€, който беше покрит със шпакловка, ко€то на доста места беше изронена. ѕреди да предприемем хидроизолаци€та с течна гума направихме н€колко подготвителни стъпки - почистихме старата шпакловка, за да да създадем здрава основа върху, ко€то ...
’идроизолаци€ на ламаринен покрив на склад - гр.Ѕлагоевград
—клада, на който нашата фирма тр€бваше да направи хидроизолаци€ е плътно залепен за жилищна коопераци€. “еча просмукваше на спойката между покрива на склада и къщата, за ко€то е залепен. ѕокрива е направен от неръждаема къдрава ламарина, ко€то е залепена за топлоизолаци€та ...
’идроизолаци€ на тераса с посипка - с.ѕокровник
Ќасто€щи€т обект е тераса, ко€то в заварено положение е направена с хидроизолационна мемрана с посипка. Ќаложителната ни намеса беше в следствие на теч, който не можеше да бъде спр€н въпреки наличието на известната на всички ни хидроизолаци€ с посипка. ...
’идроизолаци€ на тераса ново строителство - гр.–азлог
Ќасто€щи€т ни клиент собственик на новопостроена къща се свърза с нас за хидроизолаци€ на терасата на къщата. “ерасата беше на ниво плоча и зидари€ с шпакловка по стените и парапета. Ќаши€т клиент реши да постъпи умно и да избере иновативен метод на хидроизолаци€ с ...
’идроизолаци€ на гараж - с.≈лешница
ѕоредни€т ни клиент е собственик на гараж и е от с.≈лешница. √аража се нуждаеше от ремонт и хидроизолаци€ на покрива. ќт ...
   61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120