ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

—ъвети и статии

’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочки
07.12.2015

ѕри гол€ма част от откритите тераси основни€ проблем са течовете.
— течение на времето плочките и фугите между т€х се износват и при пропусната направа на хидроизолаци€ под т€х, вече имаме на лице течове.  огато собствениците са взели ...

 ак се леп€т плочки в бан€та. ѕодробни указани€ за начинаещи.
03.10.2015

 ак да сложим плочки в бан€та е въпрос на интерес за много хора, които са решили да направ€т ремонт. ѕлочките са една изключителна настилка ...

»здаден сертификат -  оректна фирма 2015
28.09.2015

—ертификатът  оректна ‘ирма съществува на европейски€ пазар от 2013 година. „есто клиентите и потребителите искат да зна€т дали дадена организаци€ е достоверна.
—ертификатът  оректна ‘ирма е отличие, имащо за цел преди ...

’идроизолаци€ на покривна тераса
07.05.2014

ѕокривните тераси предлагат красиви панорамни гледки и могат да се превърнат в предпочитано м€сто за свободното време. ѕотенциалът им е много по-гол€м от този на балконите. Ќе тр€бва да се забрав€, че покривните тераси са изложени на екстремни атмосферни ...

”частие на Ѕалкански форуми 2013 - хотел Ў≈–ј“ќЌ
11.04.2013

»зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ съвместно с Ѕалканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира ћеждународен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум, който ще се проведе на 11 април 2013 г. в —офи€, в хотел ...

   1-10 11-20