ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти

ќбекти по категории
ќбекти по области
 ъртене на гранитогрес, полагане на нова изравнителна замазка и хидроизолаци€ с течна гума
Ѕлагодарим за доверието на наши€ редовен клиент, който остана доволен от ...
’идроизолаци€ с течна гума в гр.—офи€. ћазана хидроизолаци€ в цв€т светла охра
 акто гол€ма част от собствениците на открити тераси вече са забел€зали, а също така е видно и от обектите качени в наши€ официален фирмен сайт www.technaguma.com, често ...
ћазана хидроизолаци€ за тераса - гр. Ѕлагоевград
—трахотна слънчева тераса в гр.Ѕлагоевград, ко€то спешно се нуждаеше от ремонт. акто се вижда на снимките имаше участъци, при които тр€бваше да се подготви основата преди полагане на еластичната мембрана.¬ този случай най-доброто ...
’идроизолаци€ върху плочки в гр.—офи€
ѕредстав€ме ви една прекрасна слънчева тераса, ко€то имаше нужда от хидроизолационно ...
’идроизолаци€ с течна гума
ѕредстав€ме ¬и още една тераса в така предпочитани€ светло сив цв€т.ќсновата върху, ко€то положихме ...
“ечна гума за тераса в светло сив цв€т
“ерасата, ко€то ¬и представ€ме е хидроизолирана с течна гума Hydroflex-Universal.“ъй като клиента имаше желание сам да положи мазаната ...
“ечна гума върху плочки - гр.Ѕлагоевград
ќбекта, който ¬и представ€ме се намира в гр. Ѕлагоевград.ќсновата е здраво залепен гранитогрес. ѕри огледа не са установени компрометирани места. —лед почистване и обезпрашаване преминахме към полагане на мазаната ...
ѕолагане на течна хидроизолаци€ върху гранитогрес в гр. —офи€
 акто вече сме описвали в много наши обекти за предимствата на ...
’идроизолаци€ на тераса в гр.—офи€
»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от проектно-ориентирана инженерингова компани€ „Ѕалкантел“ ќќƒ.≈дна от терасите намиращи се в т€хната бизнес сграда имаше нужда от спешен ...
   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60