ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти » ’идроизолаци€ на ѕокриви

ќбекти по категории
ќбекти по области
’идроизолаци€ на покрив покрит с воалит и посипка с течна гума Hydroflex Universal - гр.Ѕургас
ѕоредните клиенти, които ни се довериха за изолаци€та на покрив на жилищна коопераци€ са от гр.Ѕургас. ѕреди започване на работа завареното положение на покрива е хидроизолаци€ с воалит и посипка. ѕреди да извършим ...
’идроизолаци€ на улеи на ламаринен покрив с течна битумно-каучукова хидроизолаци€ »зоеласт - гр.—офи€
ѕоредни€т клиент, който ни потърси за съдействие е собственик на апартамент в гр.—офи€. ѕокрива на апартамента е направен от ламарина. ѕокрива е разделен на 2 части, които по средата са свързани с улей по който е положен нагревател против сн€г.¬ ...
’идроизолаци€ на скатен покрив с керемиди на жилищна сграда - гр.Ѕлагоевград
Ќасто€щи€т обект е жилищна сграда със скатен покрив покрит с керемиди. ѕокривът имаше теч и при най-малки€ дъжд.  еремидите б€ха здрави, но проблемът се състоеше в н€колко неща.  еремидите не б€ха подредени правилно и повечето от т€х не се застъпваха въобще ...
’идроизолаци€ на покрив от поликарбонатни плоскости - гр.—офи€
ѕоредни€т обект /покрив с поликарбонатни плоскости на јвтомивка Ћуминал в гр.—офи€/, който ни беше възложен за хидроизолаци€ с течна ...
’идроизолаци€ на ламаринен покрив на склад - гр.Ѕлагоевград
—клада, на който нашата фирма тр€бваше да направи хидроизолаци€ е плътно залепен за жилищна коопераци€. “еча просмукваше на спойката между покрива на склада и къщата, за ко€то е залепен. ѕокрива е направен от неръждаема къдрава ламарина, ко€то е залепена за топлоизолаци€та ...
’идроизолаци€ на покрив със стар воалит - гр.—офи€
—ледващи€т клиент е строителна фирма собственик на бизнес сграда в гр.—офи€. “е възлагат задача на нашата фирма като техен под-изпълнител да извърши хидроизолаци€ на покрив-тераса на т€хната сграда. ѕокрив-терасата преди нашата намеса в ...
’идроизолаци€ на ламаринен покрив - гр.Ѕлагоевград
ѕокрива, който виждате е покрит с къдрава ламарина и се намираше в доста ръжд€сало състо€ние, както видно се вижда от снимките по-долу. ѕреди да започнем работа по покрива тр€бваше да се вземат предвид н€колко факта - на кои места да се използва хидроизолаци€ и ...
   1-10 11-20