ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

»здаден сертификат -  оректна фирма 2015

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

—ертификатът  оректна ‘ирма съществува на европейски€ пазар от 2013 година. „есто клиентите и потребителите искат да зна€т дали дадена организаци€ е достоверна.
—ертификатът  оректна ‘ирма е отличие, имащо за цел преди всичко да изгражда позитивна презентаци€ на предпри€ти€та в »нтернет средата, а това е свързано със създаване на добър имидж на фирмата.

≈дин потенциален клиент, който влиза за първи път в дадено предпри€тие, определено гласува по-гол€мо доверие към предпри€тието, което е отличено

от външна, независима организаци€, отколкото към предпри€тие, което н€ма никакви такива отличи€. Ѕлагодарение на това, субекти, които могат да се похвал€т със сертификат за  оректна ‘ирма са см€тани за коректни и изпълн€ващи услуги на високо ниво. ѕодобна рол€ изпълн€ват и стикерите , които можете да залепите на служебен автомобил или на витрината в магазина.

ѕовече информаци€ относно издадени€т сертификат можете да научите на следни€т адрес: www.korektnafirma.com