ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

 ак се леп€т плочки в бан€та. ѕодробни указани€ за начинаещи.

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

 ак да сложим плочки в бан€та е въпрос на интерес за много хора, които са решили да направ€т ремонт. ѕлочките са една изключителна настилка с дълъг живот, добра издръжливост и устойчивост на температуни промени. ¬ тази стати€ ще опишем стъпка по стъпка технологи€та на полагане.

ѕодготовка на инструменти и материали.

ѕроцеса на полагане е лесен, но изисква специалниализирани знани€, търпение и желание. –азбира се, полагането на плочки в бан€та започва с проектирането на вида на бан€та и избора на плочки.
—лед това е необходимо да се определи квадратурата: това се изчисл€ва като се мер€т пода и стените и се добав€т 5% за брак.

“р€бва да подготвите и следните материали:

 • “ечна хидроизолаци€
 • ƒостатъчно количество лепило за плочки
 •  ърпа
 • √ъба
 • Ќивелир
 • √умена шпатула
 • ћетални профили
 •  омплект за отворите за бормашина
 •  офа
 • √умен чук
 • —анитарен силикон
 • ѕодготовка на основата на плочки

¬сичкото оборудване се разглоб€ва и се изважда от бан€та.
јко има стари плочки тр€бва да се извад€т внимателно без да се наруши следващата повърхност. —ледващи€ етап е подравн€ването. «а нередности повече от 2,5 см. “р€бва да се използва цименто-п€съчна замазка. —лед подравн€ването и преди полагането на плочки се слага хидроизолаци€.

’идроизолаци€та е важна част от подготовката за бан€та. “€ тр€бва да бъде добре направена, за да не се налага след време да се разбиват плочките заради течове. ’идроизолаци€та тр€бва да се направи поне на 20 см височина от пода. ѕървата стъпка е грундиране на основата. —лед това се полага първа ръка от течната гума и докато е все още мокра се полага полиестерно платно ј-65, като се натиска към мократа гума с четка. ¬ърху не€ се нанас€т още две ръце от хидроизолационни€ материал. —лед пълно изсъхване може да се премине към лепене на плочките. »зсъхването зависи от температурата в помещението.

–азпределение

ѕърви€ ред е най-важен, защото от него се започва нивото което искате за ц€лата ста€.
¬секи ъгъл се фиксира на "нула", а след това се изчисл€ва бро€ на плочките за хоризонталните и вертикалните редове. —лед анализ на изчислени€та става €сно от къде да започнем да полагаме плочките, и по какъв начин ще ги редим. ќпциите за редене могат да бъдат много, например, класически шах или през определен брой редове. ќт зем€та, на разсто€ние равно на височината на плочката, се монтира метален профил. “ова ще даде възможност €сно да се определи нивото на първата сери€. —лед подготовката тр€бва да приготвите лепилото за плочки. “о тр€бва да има добра съгласуваност: не дебела, нито много тънка.

ѕлочките тр€бва добре да се нивелират, защото малко отклонине в началото ще даде видим наклон накра€. “р€бва внимателно да се следи нивото и в процеса на лепене на горните редове. ‘лексовото лепило не позвол€ва свличане на плочките. јко се използва такова лепило може да не се слага профил, който да ги държи на м€сто.

ѕреди да се залепи най-долни€ ред от плочки на стената , се лепи пода. “ова се прави, за да може при стичането на водата, т€ да се спусне към плочката, а не към фугата. “ова допълнително защитава да не влезе влага под плочката.

ѕри лепенето на плочки на пода се следи наклона към сифона. “ова е задължително при лепенето на плочки в морки помещени€. Ћепилото се нанас€ с назъбена маламашка /т.нар. маламашка гребен/, за да стане здраво залепването и да н€ма риск от счупване.

‘угиране

—лед 24 часа лепилото е изсъхнало и може да се премине към фугиране. ‘угите тр€бва да бъдат добре почистени от лепилото и други остатъци. ‘угиращата смес се разбърква добре, в съотношение с вода както е описано на опаковката.
—места се нанас€ с гумирана маламашка.
‘угата се почиства с влажна добре изстискана гъба с кръгообразни движени€.
—лед втърд€ване на фугата плочките се избърсват със сух парцал.
5 дни след нанас€нето на фугата плочките не тр€бва да се мокр€т и да се ми€т с препарати.

«а по-добра хидроизолаци€ в ъглите на бан€та се палага санитарен силикон. “ой е влагоустойчив, еластичен, не промен€ цвета си и не задържа мухъл. ѕредлага се различни цветове както фугиращата смес. —лед нанас€нето силиконът се напръсква със сапунена вода и се заглажда с гумена шпакла за силикон.