ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ќткритите покривни тераси, които са така модерни в строителството през последните години са едно страхотно м€сто, където да се отпуснете със семейството си и с при€тели. «а съжаление в един момент те създават проблеми с течове и затова е важна т€хната поддръжка и навременно отстран€ване на проблемни места, като фуги, сифони, нарушена хидроизолаци€ под основата и др.
’идроизолаци€ на покривна тераса с течна гума Hydroflex-Universal
ќсобено на по-големите открити тераси трудно се открива точното м€сто, от където се пропуска водата.

ѕричините за теч от тераса са н€колко:

 

 

 

 акто посочихме при проверката за сифона, по същи€ начин може да се провер€т и останалите части на терасата, като се мокри само предполагаемата част, а останалата част се остав€ суха.

јко проблема е ц€лостен, това означава че е нарушена хидроизолаци€та положена под гранитогреса или т€ липсва като ц€ло.

¬ такъв случай тр€бва да се положи нова хидроизолаци€.

ѕолагане на еластична хидроизолаци€ върху плочкиѕолагане на еластична хидроизолаци€ под плочки
¬ зависимост от това дали гранитогреса е здраво залепен или не, се определ€т допълнителните ремонтни дейности.
ѕри необходимост да се премахне, преди полагането на хидроизолаци€та тр€бва да се направи изравнителна замазка с наклони към сифоните. «а разлика от много други хидроизолации течна гума Hydroflex-Universal е подход€ща, както за вътрешно приложение, така и за външно крайно покритие. Ѕлагодарение на сво€та 100% UV защита тази безшевна мембрана може да се положи върху здраво залепен гранитогрес и не се налага да се полага друго покритие, което да го защитава от лоши атмосферни вли€ни€. «а създаване на изключително по-при€тен вид на терасата течна гума Hydroflex-Universal се предлага в различни цветове спр€мо предпочитани€та на клиентите.