ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на безшевна хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal на воден бар Tikki в хотелски комплекс Rainbow 3 - —лънчев бр€г

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващите клиенти, които ни се довериха б€ха от —лънчев бр€г.
“е ни потърсиха за хидроизолаци€ на воден бар, който се намира в басейна на хотелски комплекс Rainbow.
«а нас беше удоволствие да работим с т€х и да се погрижим да посрещнат следващи€ летен сезон без проблеми с разрушената от водата основа.

—тъпалата покрай бара б€ха пострадали от водата и тъй като едно от услови€та за полагане на хидроизолаци€та е основата да бъде здрава и гладка тр€бваше първо да направим изравнителна замазка.

—лед изсъхването й преминахме към полагане на течна гума Hydroflex-Universal, като предварително грундирахме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund. Ќаправихме цокъл около 20 см. и хубаво обработихме стъпалата, особено в ъглите, за да не се получи нарушение на еластичната мембрана.

ѕостарахме се цокъла на водни€ бар да бъде добре отсечен, за да бъде красиво и при€тно за посетителите.
’идроизолаци€ на воден бар Tikki в —лънчев бр€г

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј Ѕ≈«Ў≈¬Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј HYDROFLEX-UNIVERSAL Ќј ¬ќƒ≈Ќ Ѕј– TIKKI ¬ ’ќ“≈Ћ— »  ќћѕЋ≈ — RAINBOW 3 - —ЋЏЌ„≈¬ Ѕ–я√
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: «амазка, ’идроизолационен грунд, Ѕезшевна хидроизолаци€ течна гума, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши Ѕасейни