ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на безшевна хидроизолаци€ върху покрив на новопостроена къща в гр. √оце ƒелчев

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ќбекта, на който положихме хидроизолаци€ в гр. √оце ƒелчев е покрив на новопостроена къща. «авареното положение беше добро - върху новата плоча беше направена изравнителна замазка с наклон към трите сифона.

“ъй като основата беше добра, започнахме работа с обезпрашаване на покрива и грундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
¬нимателно обработихме стойките за слънчевите колектори, комините и сифоните и тогава преминахме към полагането на първа ръка течна гума Hydroflex-Universal върху цели€ покрив.
јрмирахме с полиестерно платно ј-65.
—лед пълното изсъхване положихме още два завършващи сло€ от хидроизолационната мембрана.
¬секи слой се нанас€ при напълно изсъхнал предишен слой.

÷вета на течната гума е б€л, защото е най-подход€щ за покриви, поради 100% му UV защита.

ѕодготовка на стойките за слънчев колектор при полагане на хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universalѕодготовка на стойките за слънчев колектор при полагане на хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј Ѕ≈«Ў≈¬Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬Џ–’” ѕќ –»¬ Ќј Ќќ¬ќѕќ—“–ќ≈Ќј  Џўј ¬ √–. √ќ÷≈ ƒ≈Ћ„≈¬
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви