ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на безшевна хидроизолаци€ върху тераса с гранитогрес в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

“ерасата върху, ко€то тр€бваше да положим хидроизолаци€ с течна гума се намира в гр.—офи€. фугите липсваха на места, плочките б€ха с доста влошено качество, но б€ха добре залепени и не се наложи изкъртването им.

ѕреди да положим хидроизолаци€та с течна гума Isoflex-Universal изпълнихме н€колко подготвителни стъпки:

  • ѕочистване и обезпрашаване  на основата
  • ‘угиране на местата където липсваха фуги.

—лед изсъхване на фугата грундирахме с хидроизолационен грунд Isoflex-Grund и преминахме към полагане на течна гума Isoflex-Universal, армиране с полиестерно платно и полагане на два завършващи сло€ от безшевната хидроизолаци€ в цв€т ќхра.

ѕолагане на безшевна хидроизолаци€ с течна гума върху тераса с гранитогрес - гр.—офи€ѕолагане на безшевна хидроизолаци€ с течна гума върху тераса с гранитогрес - гр.—офи€ѕолагане на безшевна хидроизолаци€ с течна гума върху тераса с гранитогрес - гр.—офи€

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј Ѕ≈«Ў≈¬Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬Џ–’” “≈–ј—ј — √–јЌ»“ќ√–≈— ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Isoflex Universal в Ѕ€л цв€т, “ечна гума Isoflex Universal в цв€т ќхра, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Isoflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси