ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на еднокомпонентна еластична хидроизолаци€ на покрив с воалит 400 кв. - ≈лектрическа подстанци€ в гр. Ѕлагоевград.

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от ръководството на ≈лектрическа подстанци€ (гр. Ѕлагоевград).
“е ни се довериха да ремонтираме покрива на станци€та и да положим нова хидроизолаци€.
ќсновата беше воалит и изглеждаше в сравнително добро състо€ние, но имаше слаби места и създаваше проблем с течовете.
“ози път решиха да положат новата и иновативна хидроизолаци€ “≈„Ќј √”ћј.

ѕодготвихме основата, като изр€захме нарушената хидроизолаци€ и изравнихме със замазка.
”крепихме ламарината, където беше необходимо и грундирахме с импрегнатор.

ѕреминахме към полагане на хидроизолаци€та, като първата стъпка беше да грундираме с хидроизолационни€ грунд Hydroflex-Grund.
—ледващите стъпки за хидроизолиране б€ха, както са по технологи€ на 4 ръце с армировка от полиестерно платно.

  • ѕърва ръка еластична хидроизолаци€ Hydroflex-Universal и армировка с полиестерно платно.
  • «апечатване на армировката с втората ръка течна гума.
  • «авършихме хидроизолаци€та с 3 и 4 ръка от безшевната мембрана.

¬ случа€ препоръчахме да се положи нагревателен кабел във водостоците, за да се избегне замръзването на водата и създаването на проблеми за в бъдеще.

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј ≈ƒЌќ ќћѕќЌ≈Ќ“Ќј ≈Ћј—“»„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј ѕќ –»¬ — ¬ќјЋ»“ 400  ¬. - ≈Ћ≈ “–»„≈— ј ѕќƒ—“јЌ÷»я ¬ √–. ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ.
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Hydroflex-Universal,полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ѕокриви