ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на еднокомпонентна течна хидроизолаци€ в —ветло син цв€т на тераса с гранитогрес - фирма ‘родексим гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ќбекта, с който ще ¬и запознаем в следващите редове е отново открита тераса с гранитогрес.
 акто при повечето тераси в новото строителство идва момент, в които се по€в€ват течове, въпреки здрави€ гранитогрес. «а съжаление, проблема при тези тераси не може да се разреши само с префугиране на плочките, тъй като това е временно решение. «а да н€ма проблеми с течовете откритите тераси се нужда€т от качествена хидроизолаци€.

≈днокомпонентната течна хидроизолаци€ Hydroflex-Universal е един страхотен избор в такива случай, защото освен че е един екологичен продукт, който в процеса на нанас€не не пречи по никакъв начин на работата в офисите или живущите в сградата, също така има 100% UV защита и може да остане като крайно покритие. ѕо този начин се спест€ва излишното къртене на плочките, правене на нова изравнителна замазка, излишен ремонт и разходи, естествено с изключение на случаите когато това е наложително.

«а тази страхотна тераса в —ветло сив цв€т специално благодарим за доверието на ‘ирма ‘родексим, които ни потърсиха за справ€не с проблема с течовете.

“ехнологи€та на полагане беше, както обикновено: четири ръце с течна гума Hydroflex-Universal и армировка с полиестерно платно. ¬ случа€ преди полагането на безшевната хидроизолаци€ коригирахме и уплътнихме н€кои проблемни места, около дограмата и вратите, които създаваха сериозни проблеми.

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј ≈ƒЌќ ќћѕќЌ≈Ќ“Ќј “≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬ —¬≈“Ћќ —»Ќ ÷¬я“ Ќј “≈–ј—ј — √–јЌ»“ќ√–≈— - ‘»–ћј ‘–ќƒ≈ —»ћ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ≈днокомпонентна хидроизолаци€ Hydroflex-Universal,полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси