ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal върху гараж - гр. Ѕлагоевград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

 лиентите от гр. Ѕлагоевград ни потърсиха за полагане на хидроизолаци€ върху гараж.
 акто се вижда на следващите снимки основата имаше доста пукнатини и проблени места, но не се налагаше да се прави замазка. “ечна гума Hydroflex-Universal е подход€ща за справ€не с подобни пукнатини, без предварителна подготовка.
»зкъртихме местата, които имаха нужда от почистване и обезпрашихме.
—лед това положихме течната гума, както е по технологичен ред:

  • √рундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund
  • ѕолагане на първа ръка течна гума Hydroflex-Universal и омрежване с полиестерно платно ј-65
  • —лед пълно изсъхване на първата ръка от течната гума положихме още два окончателни сло€.

ѕолагане на хидроизолаци€ с течна гума върху гараж в гр. Ѕлагоевградѕолагане на хидроизолаци€ с течна гума върху гараж в гр. Ѕлагоевградѕолагане на хидроизолаци€ с течна гума върху гараж в гр. Ѕлагоевград

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј HYDROFLEX-UNIVERSAL ¬Џ–’” √ј–ј∆ - √–. ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши √аражи