ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

 акво представл€ва течна хидроизолаци€ (течна гума)

“ечната гума е иновативна, ефективна, модерна хидроизолаци€ с високо ниво на €кост, еластичност и дълготрайност. ƒруги наименовани€: безшевна хидроизолаци€ , течна хидроизолаци€, еластична хидроизолаци€.

“ечната хидроизолаци€, като ц€ло може да бъде на основата на битум, полиуретан, каучук и техните различни комбинации.

—ъщо така може да бъде еднокомпонентна или двукомпонентна.

“ечна гума "HYDROFLEX-UNIVERSAL" е еднокомпонентна безшевна течна хидроизолаци€, на база водна стирол-акрилатна дисперси€.

–азликата при различни видове мазани хидроизолации.

¬ажно! ¬ ежедневието мнозина в€рват, че течната гума е всичко, което може да се напръска или намазва. ¬същност, пон€тието "течна гума" представл€ва клас хидроизолационни материали, които н€мат нищо общо с течни хидроизолации на основата на цимент, битум и др.
“ака че е важно е при избор наматериал, да се знае какъв е конкретни€ материал, име, производител, характеристики, състав и др.

 акви са предимствата на течната гума?

ѕредставете си, че тр€бва да извършим хидроизолаци€ на плосък покрив с всички връзки: към тръби, капачки, аератори, антени, парапети, первази и всичко останало, което може да е на плосък покрив.

¬ този случай, след полагане на течна хидроизолаци€, ние получаваме монолитно гумено покритие , което н€ма шевове, без съединени€, без припокривани€, без механични скрепителни елементи, с отлична адхези€ (адхези€) към повечето строителни материали (бетон, метал, камък, дърво, смеси от цимент полимер, замазки, стари битумни покрити€ и др.).

¬ допълнение, течна хидроизолаци€ има висока еластичност, ко€то е необходима, при температурните разлики л€тото и зимата), 100% UV устойчивост.

¬ажно е също така да се отбележи, че се полага изключително безопасно без ползването на открит огън (горелки, цилиндри, котли).

≈днокомпонентно безшевно хидроизолационно покритие - мазана хидроизолаци€ за покриви, тераси, басейни, бани