ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти » ’идроизолации в област ѕазарджик

ќбекти по категории
ќбекти по области
–емонт и полагане на хидроизолаци€ на тераси в гр. ¬елинград
 лиента от гр. ¬елинград ни потърси за ремонт и полагане на хидроизолаци€ на две тераси.≈дната тераса беше с разрушена основа и тр€бваше да направим замазка, за да запълним дупките и да заздравим основата.—лед изсъхването на замазката преминахме към полагане на ...
  1-10