ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

„астичен ремонт и полагане на течна гума Hydroflex-Universal в Ѕежов цв€т - гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

“ерасата, ко€то ви представ€ме се намира в гр.—офи€.
ќсновата е гранитогрес, който с времето се е компрометирал.
“ечна гума Hydroflex-Universal е хидроизолаци€, ко€то може да се положи върху плочки, но условието е те да са здраво залепени.
≈дна част от основата беше запазена и не се налагаше ц€лостно премахване, но имаше участъци, които тр€бваше да се ремонтират.
»звършихме частичен ремонт на терасата, като изкъртихме участъка, който не можеше да остане като основа за хидроизолаци€та.
Ќа м€стото на изкъртени€ гранитогрес положихме изравнителна замазка, като извършихме почистване и монтаж на сифона.

—лед пълното изсъхване на изравнителната замазка преминахме към полагане на мазаната хидроизолаци€.
—ледвахме следните стъпки:

  • √рундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund
  • ќбработихме всички ъгли, сифони и бордове с течна гума и армировка.
  • ѕоложихме два сло€ течна хидроизолаци€ с армировка от полиестерно платно
  • «авършихме хидроизолаци€та с два сло€ хидроизолаци€ в Ѕежов цв€т.

„ј—“»„≈Ќ –≈ћќЌ“ » ѕќЋј√јЌ≈ Ќј “≈„Ќј √”ћј HYDROFLEX-UNIVERSAL ¬ Ѕ≈∆ќ¬ ÷¬я“ - √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума в Ѕежов цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси