ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

÷иментно-п€съчните подови замазки - характеристики и съвети.

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

≈дно от основните неща при ремонтните дейности на сградата са изравнителните замазки.
“е не само изравн€ват подовете, но и защитават слоевете под т€х.
 ачественото изпълнение на замазките е от особено важно значение, тъй като от него зависи и качеството на следващата подова настилка, ко€то може да бъде най-различна: течна гума, керамика, естествен и изкуствен камък, саморазливни полимерни покрити€, паркет, ламинат, винил, корк, различни видове текстил и т.н.

÷иментно-п€съчните подови замазки - характеристики и съвети.«амазките имат съществена рол€ в довършителните работи на тераси и бани, тъй като там освен в качеството си на изравн€ване, т€ тр€бва да служи и за отводн€ване на водата в правилна посока към сифоните.

«а разлика от стените и таваните, подовете поемат ц€лата тежест от движението на преминаващите хора и пренас€не на предмети, ето защо при т€х не тр€бва да се прав€т компромиси с качеството на материала и начина на изпълнение.Ќезависимо дали се полага при нова сграда или се ремонтира стара, не тр€бва да се прав€т компромиси и замазката тр€бва да е износоустойчива, равна и изключително здрава.

«амазките биват н€колко вида в зависимост от състава на материалите, с които се прави и начина на полагане.
 
÷иментно-п€съчните подови замазки - характеристики и съвети.«а едни от най-надеждните и дълговечни се считат циментно-п€съчните замазки.
«дравината и трайността на замазката завис€т от процентното съотношение вода/цимент в разтвора. Ќапример, ако разтворът на даден вид цимент при водоциментно отношение 0.48% дава €кост на натиск на замазката 20N/мм2, то при отношение 0.40% €костта на натиск ще се повиши на 30N/мм2. “ова означава, че при завишаване на съотношението вода/цимент над препоръчителното (често за по-лесно нанас€не на разтвора се добав€ повече от необходимото количество вода), здравината на замазката намал€ва, т€ има по-малка €кост на натиск и опън, времето за изсъхването й се удължава и след това се получава гол€мо свиване. ¬ резултат от това възникват напрежени€, които вод€т и до по€ва на пукнатини.

÷иментно-п€съчните подови замазки - характеристики и съвети.ƒебелината на замазката зависи от състо€нието на основата. «а да се получи пълно изравн€ване на места замазката може да стигне до 10 см. ќсобено при създаване на наклони към сифон. «амазката не тр€бва да бъде под 3 см., защото по-тънките замазки започват да се отдел€т от основата и да се лющ€т. —редната дебелина, ко€то се получава е около 5 см. ќсобено важно е основата да бъде здрава, защото след време от натоварването т€ може да започне да се отлеп€ от долната основа, което ще доведе до нарушаване на финишното покритие, било то хидроизолаци€, теракот, гранитогрес, балатум, естествен и ламиниран паркет, мокет или друг вид покритие.

ќсновен недостатък на циментно-п€съчните подови замазки е дълги€ срок за изсъхване и достигане на максимална €кост.
ѕреди да се положи финишното покритие се изисква пълно изсъхване на замазката, а колкото по-дебела е т€, толкова повече време е необходимо.

ѕоради степента на топлоотдаване този вид традиционна замазка намира широко приложение при постав€нето на електрическо или друг вид подово отопление.