ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

÷€лостен ремонт и хидроизолаци€ на сцената на реновиран Ћетен театър в гр. Ѕлагоевград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от ќбщина Ѕлагоевград за реновирането на сцената на Ћетен театър - гр.Ѕлагоевград.÷€лостен ремонт и хидроизолаци€ на сцената на реновиран Ћетен театър в гр. Ѕлагоевград
Ѕлагодарение на съвместната и екипна работа на всички усп€хме да превърнем едно неизползваемо и опуст€ло м€сто в едно прекрасно м€сто за изкуство, културни из€ви и забавлени€.

Ќаши€т екип пое ангажимента да обнови разрушаващата се сцена, така че да бъде подход€ща за из€ви на различни таланти.
 акто се вижда от начални снимки имаше много подготвителни процеси преди да преминем към крайното покритие с течна гума Hydroflex-Universal.

  • —лед основно почистване на повърхоността от замърс€вани€ и растителност, преминахме към полагане на изравнителна замазка.
  • ≈дна част от сцената се премахна и се изгради наново.
  • «а по-гол€ма здравина армирахме с мрежа замазката на ц€лата основа.
  • —лед изсъхването й почистихме неравностите и обезпрашихме основата машинално.
  • ¬сички бордове и ъгли се обработиха и изравниха, така че да са здрави и красиви.
  • ѕоложихме хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund преди да преминем към полагане на мазаната хидроизолаци€.
  • —лед пълно изсъхване на основата преминахме към полагане на течна гума Hydroflex-Universal с армировка от полиестерно платно.
  • ÷€лата хидроизолаци€ се положи на 4 сло€, като последните 2 б€ха в тъмно сив цв€т.

÷€лостен ремонт и хидроизолаци€ на сцената на реновиран Ћетен театър в гр. Ѕлагоевград÷€лостен ремонт и хидроизолаци€ на сцената на реновиран Ћетен театър в гр. Ѕлагоевград÷€лостен ремонт и хидроизолаци€ на сцената на реновиран Ћетен театър в гр. Ѕлагоевград
¬сички екипи, които участваха в реновирането се справиха чудесно и заедно усп€хме да превърнем м€стото в неузнаваемо.
ѕожелаваме да има много културни събити€ и меропри€ти€, и много артисти да имат възможността да показват таланта си в нови€ Ћетен театър!
 
ќткриват реновирани€ Ћетен театър в Ѕлагоевград

ќфициално откриване на реновирани€ Ћетен театър в гр.Ѕлагоевград


÷яЋќ—“≈Ќ –≈ћќЌ“ » ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј —÷≈Ќј“ј Ќј –≈Ќќ¬»–јЌ Ћ≈“≈Ќ “≈ј“Џ– ¬ √–. ЅЋј√ќ≈¬√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума в “ъмно сив цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ƒруги