ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

÷€лостен ремонт и полагане на хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal на моста пред община —мол€н

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

»зключително се радваме за доверието, което ни гласуваха от община —мол€н.
ћоста, който се намира пред входа на общината беше пострадал от променливите атмосферни вли€ни€.

ѕоради липса на хидроизолаци€ и здрава основа на снимките, които са направени под моста се вижда разрушаване на бетона, което би могло да доведе до по-сериозни последици.

–емонт на моста пред община —мол€н. ѕолагане на еластична хидроизолаци€ и пренареждане на римски камък.–емонт на моста пред община —мол€н. ѕолагане на еластична хидроизолаци€ и пренареждане на римски камък.–емонт на моста пред община —мол€н. ѕолагане на еластична хидроизолаци€ и пренареждане на римски камък.

 акто се вижда на снимките римски€ камък, който е поставен на него беше разрушен и тр€бваше да се премахне и да се нареди отново.

–емонт на моста пред община —мол€н. ѕолагане на еластична хидроизолаци€ и пренареждане на римски камък.ѕреди да положим хидроизолаци€та с течна гума Hydroflex-Universal, тр€бваше да се премахне римски€ камък и да се подготви основата. «а този обект работихме в партньорство със строителна фирма  онгломерат - —трой ≈“. “е направиха нова изравнителна замазка и обновиха отводн€ването на моста.

—лед изсъхване на замазката, преминахме към грундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
—ледващите стъпки, които предприехме б€ха полагане на безшевната мембрана, както е по технологи€ и полагане на армировъчно платно.

 олегите от  онгломерат - —трой ≈“ завършиха обекта като пренаредиха отново римски€ камък върху вече изсъхналата хидроизолаци€ и поставиха нови павета.

÷яЋќ—“≈Ќ –≈ћќЌ“ » ѕќЋј√јЌ≈ Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј HYDROFLEX-UNIVERSAL Ќј ћќ—“ј ѕ–≈ƒ ќЅў»Ќј —ћќЋяЌ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ≈ластична хидроизолаци€ Hydroflex-Universal, хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши ƒруги