ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

÷€лостен ремонт на открита тераса в гр.—офи€ с течна гума Isolfex-Universal в сив цв€т.

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

Ќасто€щи€ обект е открита тераса в гр. —офи€.
 акто при всички открити тераси тр€бваше да се вземат мерки за спиране на течовете през не€. «авареното положение на терасата преди започване на ремонта е покритие с плочки и обшивка с ламарина по бордовете. ѕлочките и ламарината по бордовете б€ха компрометирани е н€маше как да бъдат отремонтирани без да се премахнат изц€ло.

—тъпките, които тр€бваше да бъдат предприети са:

  • премахване на всичко по терасата - плочки и ламарина.
  • полагане на изравнителна замазка с наклон към сифоните
  • грундиране на основата с хидроизолационен грунд, който е задължителен преди полагане на течна гума Hydroflex-Universal
  • изравн€ване на бордовете така, че да бъдат добре изолирани и защитени от вода
  • полагане на хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal, ко€то да гарантира спиране на течовете
  • полагане на крайно покритие гранитогрес или каквото клиентите пожела€т.


Ќай-доброто решение в случа€ е хидроизолиране с еластична хидроизолаци€ - течна гума, ко€то има 100% UV защита и е устойчива на вс€какви атмосферни услови€.

“ъй като клиентите се отказаха от варианта да постав€т плочки като крайно покритие направихме терасата да има красив завършен вид с течна гума, ко€то те избраха да бъде в сив цв€т.

“ака терасата стана добре защитена от вода и в същото време при€тна за обитаване. ќстава да се постави една красива ограда, ко€то да придаде завършен вид.

÷яЋќ—“≈Ќ –≈ћќЌ“ Ќј ќ“ –»“ј “≈–ј—ј ¬ √–.—ќ‘»я — “≈„Ќј √”ћј ISOLFEX-UNIVERSAL ¬ —»¬ ÷¬я“.
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: «амазка, ’идроизолационен грунд, Ѕезшевна хидроизолаци€ течна гума, ѕолиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси