ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

÷€лостен ремонт на покривна тераса - премахване на гранитогрес, полагане на изравнителна замазка и хидроизолиране с течна гума.

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—ледващи€ обект, който завършихме е покривна тераса в гр.—офи€.
√ранитогреса не беше в добро състо€ние и тр€бваше да го премахнем, за да можем да създадем здрава основа за полагането на еластичната хидроизолаци€.
—лед изкъртването му следвахме следните стъпки:

  • ѕочистване и обезпрашаване с необходимите машини.
  • ѕолагане на изравнителна замазка с наклони към сифоните.
  • √рундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund
  • ѕолагане на първа ръка течна гума Hydroflex-Universal и армиране с полиестерно платно.
  • —лед пълното изсъхване на еластичната мембрана положихме още два завършващи сло€ от не€.

 лиентите б€ха доволни от начина на работа и поискаха едновременно с ремонта на гол€мата покривна тераса да се положи

хидроизолаци€ и на малката тераса, към апартамента им.
“€ не се нуждаеше от основен ремонт и на не€ положихме течната гума директно върху гранитогреса.

’идроизолаци€ на терсаса с гранитогрес - гр.—офи€

÷яЋќ—“≈Ќ –≈ћќЌ“ Ќј ѕќ –»¬Ќј “≈–ј—ј - ѕ–≈ћј’¬јЌ≈ Ќј √–јЌ»“ќ√–≈—, ѕќЋј√јЌ≈ Ќј »«–ј¬Ќ»“≈ЋЌј «јћј« ј » ’»ƒ–ќ»«ќЋ»–јЌ≈ — “≈„Ќј √”ћј.
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund, течна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси