ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на открита тераса със замазка - гр.¬елинград

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ќбекта намиращ се в гр.¬елинград е открита тераса.
ќсновата е замазка, ко€то с времето се е напукала и пропуска вода.
ќт следващите снимки се вижда поражени€та, които водата е нанесла на помещението, намиращо се под откритата тераса.ѕреди да започнем работа тр€бваше предварително да подготвим основата, като € почистим от шупли и прах.
√рундирахме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
¬ъпреки трудни€ достъп под парапета, усп€хме да положим течна гума Hydroflex-Universal с армировка от полиестерно платно и под него.
јрмирахме ц€лата основа и всички цокли и положихме мазаната хидроизолаци€ на 4 сло€.

 

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј ќ“ –»“ј “≈–ј—ј —Џ— «јћј« ј - √–.¬≈Ћ»Ќ√–јƒ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума Hydroflex-Universal, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси