ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ с течна гума

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ѕредстав€ме ¬и още една тераса в така предпочитани€ светло сив цв€т.

ќсновата върху, ко€то положихме течна гума Hydroflex-Universal е замазка, ко€то тр€бваше първо да хидроизолираме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
ѕо правило, основи с висока попиваемост първо се грундират с Hydroflex-Grund и след това се преминава към полагането на мазаната хидроизолаци€.
«амазката беше гладка и равна, с необходимите наклони към сифоните.
Ѕорда и цокъла б€ха също предварително обработени, за да се положи течната гума върху здрава и равна основа.

¬нимателно обработихме ъглите около прозорците и вратата.
Ќаправихме задигане с армировката и течната гума, колкото позвол€ваше дограмата, като се стараехме след себе си да оставим освен добре хидроизолирана, но в същото време и красива тераса.

ѕолучи се страхотно!

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума в цв€т —ветло —ив, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси