ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ с течна гума в гр.—офи€. ћазана хидроизолаци€ в цв€т светла охра

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

 акто гол€ма част от собствениците на открити тераси вече са забел€зали, а също така е видно и от обектите качени в наши€ официален фирмен сайт www.technaguma.com, често
срещани€ проблем при откритите тераси е следни€ - непри€тни течове.
¬ъпреки гранитогреса и положената хидроизолаци€ преди него, водата си намира път и създава проблеми с течове и влага.

“ечна гума Hydroflex-Universal е ново поколение хидроизолаци€, ко€то спест€ва допълнителни ремонтни дейности, като къртене и нови замазки.
ѕолага се директно върху гранитогреса, като има само едно единствено условие: основата да е здрава и суха.

“ерасата, ко€то ¬и представ€ме се намира в гр.—офи€.
—лед оглед за нарушени плочки, за да се убедим че основата е здрава, почистихме и обезпрашихме добре.
ѕоложихме мазаната хидроизолаци€ на 4 сло€, с армировка от полиестерно платно.

÷вета, който клиента избра е светла охра и се съчета много добре с фасадата, ко€то е в близък цв€т.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј ¬ √–.—ќ‘»я. ћј«јЌј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬ ÷¬я“ —¬≈“Ћј ќ’–ј
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в цв€т —ветла ќхра, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси