ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочки

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

ѕри гол€ма част от откритите тераси основни€ проблем са течовете.
— течение на времето плочките и фугите между т€х се износват и при пропусната направа на хидроизолаци€ под т€х, вече имаме на лице течове.  огато собствениците са взели решение за момента да не смен€ват плочките, поради по-високите разходи, може да се направи хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal върху т€х.

ѕлюсовете при не€ са, че при нанас€нето й т€ прониква във всички пори, цепнатини и проблемни места, които пропускат водата, а тези места трудно се забел€зватна пръв поглед.
«а по-гол€ма дълготрайност на хидроизолаци€та тр€бва предварително да се огледа обекта и да се решат всички въпроси, които биха могли с течение на времето да създадат проблем.

’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочки’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочки

Ќа първо м€сто тр€бва добре да се огледат старите плочки, в какво състо€ние са, как са залепени и дали н€ма отлепени. ¬сички нередносити се отстран€ват, като при необходимост се отлепват слабите плочки и се залепват наново. “р€бва да се обърне внимание особено на тераси където плочките са лепени "на топка". “ам плочките са много нестабилни и лесно се отлепват. ’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочки

—ледващото нещо, на което тр€бва да се обърне внимание е чучура. “ой тр€бва да е достатъчно широк, за да може да се оттича водата бързо през него и да не предизвиква задържане на водата в терасата.

јко има сифон на терасата хидроизолаци€та тр€бва да се направи много внимателно покрай него.  раищата му тр€бва да се изолират добре, като се направи добро "обличане" с полиестерното платно ј-65 и след това да се измаже с течна гума Hydroflex-Universal.

’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочкиќсвен горе изброените стъпки, тр€бва да обърнем специално внимание върху изчистването на терасата от мръсоти€ и мухъл, за да може да има по-добро сцепление
между старите плочки и гумата.
«адължително се прави цокъл с течна гума поне 20 см. јко гумата се използва за крайно покритие цокъла се отсича внимателно, за да стане в права и красива
лини€.

’идроизолаци€ течна гума Hydroflex -Universal се предлага в н€колко цв€та: бежово, охра, каф€в, син зелен, сив /вж.тук/ и ще можете да превърнете терасата си в
едно любимо м€сто за отдих.

’идроизолаци€ с течна гума върху стари плочки