ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’ироизолаци€ с течна гума Hydroflex-Universal на басейн в къща за гости в гр.ќгн€ново

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

—нимките от този обект са ни любезно предоставени от клиент, който сам пожела да се справи с полагането на хидроизолаци€та на сво€ басейн в гр.ќгн€ново.
—лед предостав€не на подробен инструктаж от нашите специалисти клиента ни се справи повече от блест€що с извършване на всички —ћ– дейности, включително и хидроизолаци€та с течна гума Isoflеx-Universal на басейна.

ѕо време на работата по полагане на хидроизолаци€та нашите специалисти работеха в синхрон с клиента от разсто€ние, давайки допълнителни указани€ и консултации относно тънкостите и спецификата на полагането на течната гума.

—лед окончателното приключване на хидроизолаци€та, намираме крайни€ резултат от свършената работа за перфектен.

ќт името на цели€т екип изказваме сърдечни поздравлени€ към наши€т клиент, който се справи блест€що с не лесната задача по хидроизолаци€та на сво€ басейн.

ѕожелаваме му дълги години неговите гости и туристи в хотела да се наслаждават на при€тна почивка и безпроблемно ползване на басейна :)

≈тапите на работа, които б€ха изпълнени по басейна са следните:

  • »зравнителна мазилка по пода и стените
  • √рундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund на два пласта
  • јрмиране на всички стъпала, ъгли и бордове с хидроизолационна мембрана.
  • ѕолагане на основна хидроизолаци€ с течна гума Ѕ€л цв€т на 4 сло€.
  • ѕолагане на декоративна цветна хидроизолаци€ с течна гума в —ин цв€т на два сло€.
’»–ќ»«ќЋј÷»я — “≈„Ќј √”ћј HYDROFLEX-UNIVERSAL Ќј Ѕј—≈…Ќ ¬  Џўј «ј √ќ—“» ¬ √–.ќ√ЌяЌќ¬ќ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума Hydroflex Universal в Ѕ€л цв€т, “ечна гума Hydroflex Universal в —ин цв€т, ѕолиестерно платно ј-65, хидроизолационен грунд Hydroflex Grund
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши Ѕасейни